en digital tvilling er en digital/virtuel kopi af et fysisk produkt, kan bruges til produktudvikling

Hvad er en digital tvilling?

At være i besiddelse af en digital tvilling bringer både interne og eksterne fordele med sig, bl.a. i form af kvalitetssikring og produktudvikling.

En digital tvilling er en virtuel kopi eller en digital reproduktion af en fysisk enhed, proces eller system. Det kan være alt fra en enkelt komponent i en maskine til en hel produktionslinje eller en bygning.

Digital tvilling-teknologi bruger avancerede datamodeller, sensorer og realtidsdata til at opbygge en digital version af det fysiske system og gør det muligt at simulere, analysere og optimere forskellige scenarier og beslutninger i en virtuel verden.

Dette kan fx hjælpe med at:

  • Forudsige og forebygge potentielle fejl
  • Optimere ydeevnen
  • Reducere omkostninger og risici ved at teste og validere ændringer i den digitale tvilling, før de implementeres i det virkelige system

Digital tvilling-teknologien i industrien

Denne teknologi bliver i stigende grad anvendt i forskellige industrier som fx produktudvikling, produktion, energi, transport og byggeri, hvor det kan give virksomhederne en konkurrencefordel og bidrage til mere bæredygtige og effektive løsninger.

De digitale løsninger, som CONFIQ tilbyder, giver muligheden for denne virtuelle repræsentation af det fysiske produkt – kunden bliver præsenteret for en komplet kopi af dét produkt, som vedkommende vil stå med i hånden.

Omvendt kan I internt også selv bruge benytte løsningerne til at observere, hvordan et givent produkt skal se ud, hvilke funktioner, det skal have osv., førend det præsenteres på markedet.

Et eksempel på en digital tvilling i produktionen

En digital tvilling af en produktionslinje ville være en virtuel kopi af den fysiske produktionslinje, der anvender sensorer og data fra virkeligheden til at simulere og optimere ydeevnen og driften af produktionslinjen.

Den digitale tvilling ville indeholde detaljerede modeller af hver enkelt maskine og udstyr i produktionslinjen såvel som data om produktionstider, materialeforbrug, fejlrate og meget mere.

Ved at analysere denne data og simulere forskellige scenarier kan I bl.a. forudse og forhindre fejl og forbedre ydeevnen i realtid.

Den digitale tvilling til at forudsige

For eksempel kan den digitale tvilling give et præcist billede af, hvordan ændringer i produktionsplanen vil påvirke produktionslinjens kapacitet og ydeevne, og hvordan forskellige vedligeholdelsesplaner vil påvirke produktionslinjens drift og levetid.

Dette kan hjælpe jer med at træffe bedre beslutninger omkring vedligeholdelse, reparationer og opgraderinger og dermed forbedre produktionslinjens effektivitet og produktivitet.

Den digitale tvilling kan også bruges til at simulere forskellige scenarier og forudsige resultaterne af forskellige beslutninger såsom ændringer i produktionsprocessen, implementering af nye digitale teknologier eller introduktion af nye produkter på produktionslinjen.

Dette kan hjælpe virksomheder med at træffe mere informerede beslutninger og reducere omkostninger og risici ved at teste og validere ændringer i den digitale tvilling, før de implementeres i den fysiske produktionslinje.

Kontakt os og hør mere om en digital tvilling

Vil du høre, hvordan man kan skabe en digital tvilling ud fra de produkter, som I tilbyder? Med +18 års brancheerfaring har vi stor forståelse for, hvordan digitale elementer i produktionen bidrager til stor effektivitet. Kontakt os her.

Del gerne dette post