Hvorfor er digitalisering vigtigt?

45 % af alle arbejdsopgaver drager fordele af en automatisering.

Digitalisering stiller krav til virksomheder, som skal holde trit med konkurrenterne for at bibeholde kundernes interesse gennem digitale løsninger.

Skab en vedvarende konkurrencemæssig fordel med digitale teknologier

Mange har i løbet af de seneste år fået øjnene op for digitaliseringens muligheder og udforsker digitale værktøjer til organisationen. 

Andre holder fortsat fast i de traditionelle tanker og har måske ikke følt et behov for at digitalisere sig eller er bekymret for, hvordan digitaliseringsprocessen skal gribes an, og om der er de nødvendige ressourcer internt i virksomhed til eksekveringen heraf. 

Men der er mange gode grunde til at erstatte de eksisterende, manuelle forretningsprocesser i virksomheden.

Læs også: Derfor skal du gøre plads til digitalisering.

Digitaliserede og digitalt modne virksomheder er mest konkurrencedygtige og besidder det største vækstpotentiale. For virksomheder, der har udnyttet sit digitale potentiale, gælder det i gennemsnit, at de:

digitalisering, digital 3d model og 3d konfigurator og salgskonfigurator til leadgenerering

Den digitale kunde fordrer digitalisering

Man siger, at nye tider fordrer nye metoder og strategier.

De digitale muligheder har ændret forbrugernes vaner og forventninger til industrien. Digitale teknologier er i stadigt højere grad blevet en del af hverdagen hos forbrugerne, hvorfor der er kommet en forståelse for, hvilken værdi de kan skabe. Derfor vurderer kunderne ofte først og fremmest en virksomhed på baggrund af den digitale og persontilpasset kundeoplevelse. 

Det stiller naturligvis store krav til virksomhederne, og der er af denne årsag grund til at gentænke den måde, som virksomheden bør interagere med sine kunder på. 

Vidste du, at…  

En undersøgelse foretaget af PWC baseret på hvilke faktorer, der influerer beslutningen om at implementere en digital forretningsstrategi, nævner halvdelen af alle virksomheder, at kundeoplevelse og kundetilfredshed er de vigtigste faktorer. 

Nye krav bringer nye teknologiske muligheder for digitalisering

Med de voksende forventninger fra kunderne kommer der samtidigt nye muligheder for digitale teknologier grundet stor opmærksomhed på konstant optimering af aktuelle teknologier. 

Det betyder også, at der kommer flere og flere spillere på markedet, og der skal vælges og vrages blandt de mange digitale muligheder, som virksomheder og enkeltpersoner står over for – hvilket betyder, at der fra kundernes perspektiv stilles større og mere detaljerede krav til ny teknologi. 

Nogle markeder er mere analoge end andre, og der er derfor flere konkurrencemæssige fordele og muligheder ved implementeringen af digitale værktøjer og brugen af data med henblik på at blive markedsdrivende.

Læs også: Tjekliste til digital transformation

For virksomheder, der har startet den digitale transformation, gælder det, at de oplever et øget engagement og stærkere relationer til kunderne. Du kan blive klogere på fordelene ved en digital transformation herunder.

Digitalisering og effektivisering af designprocessen

Ordet ”digitalisering” dækker over en kontinuerlig proces. En væsentlig del af digitaliseringsprocessen går på kontinuerligt at have optimeringsmuligheder for øje.  

Digitalisering handler i høj grad om at handle proaktivt – hvilke teknologier er nye på markedet, hvordan optimerer vi kundernes samlede oplevelse og styrker relationen til dem, og hvordan benytter vi eksisterende data til at sørge for en persontilpasset oplevelse?

Med større fleksibilitet lever cloud-løsninger hurtigt op til kundernes behov, da du altid vil være opdateret med de nyeste funktioner og dermed ikke vil blive distanceret af dine konkurrenter på markedet. 

Er du nysgerrig på digitalisering og denne proces, kan du med fordel downloade vores e-guide med gode overvejelser og råd til den spæde opstart af den digitale transformation.