skab værditilbud med CONFIQ, involver kunderne og branchen, digitale teknologier ændrer adfærd

3 råd til bedre værditilbud: Forstå kundebehov og øg salget

Kundernes adfærd har ændret sig i takt med digitale teknologiers fremkomst, og da de har mange hylder at vælge fra, stilles der større krav til hurtige processer og kvalitet.

Hvordan forbedrer du de værditilbud, som du gerne vil tilbyde dine kunder?

Du har produkter, du gerne vil sælge til en bestemt gruppe af forbrugere, og du har en følelse af, at du forstår deres behov, men har du forståelse nok for, hvordan deres behov ændres i takt med, at der fremhersker nye digitale teknologier til markedet?

Det kan også være, at konkurrenterne har implementeret nye digitale værktøjer, som har gjort, at kunderne stiller større krav til andre aktører på markedet.

Hvordan skabes det rette værditilbud til målgruppen?

Du kan her læse om, hvordan simplificering, standardisering eller modularisering af dine produkter kan forøge værditilbuddet – hvor du reducerer kompleksiteten i en proces eller et produkt ved at fjerne unødvendige trin, dele eller funktioner.

Dette blogindlæg vil give dig overvejelser til, hvordan du forholder dig til din branches behov. Det er trods alt dem, der skal forstå, hvorfor dit produkt skaber den fornødne værdi for dem – men hvad skaber værdien?

Grundlæggende handler digital transformation langt mere om indsigt, forståelse og strategi, end det handler om teknologi.

forstå kundens behov til digitale løsninger, skab tilpassede værditilbud og få en bedre salgsproces

Forstå branchens behov og forøg værditilbuddet

Første punkt omhandler at sætte sig ind i behovene. Det kan gøres på flere måder. Én indsigtsfuld måde at gøre det på er gennem brugen af data. Den teknologiske udvikling har allerede givet os muligheden for let og billigt at opsamle, lagre og bearbejde data.

Hvor skal du starte? Skab denne forståelse ved at opfatte data som et vigtigt aktiv i din virksomhed – og organisér dataen på en sådan måde, der kan skabe indsigt i kundeaktiviteter, hvilket kan anvendes i beslutningsgrundlag og videreudvikling af produkter.

Automatisering sørger for at centrere din data fra forskellige datakilder, hvilket sætter dig i stand til at opfylde kundens krav om effektive processer leveret med høj kvalitet.

Involvér din kundebase for bedre værditilbud

En anden tilgang eller strategi drejer sig om ”bare” at høre kunderne om hvilke behov og udfordringer, de har i produktionen i øjeblikket. Dette vil give en masse brugbare indsigter, der ikke beror sig på mavefornemmelser.

Selvom B2B- og B2C-markedet har sine klare forskelle, er én af lighederne dog, at forbrugerne ønsker at blive inddraget og føle sig hørt.

Konkret bør du indgå i dialog med og anskue forbrugerne som samskabere, der kan være med til at udvikle helt nye produkter eller services, som kan skabe værdi for både din virksomhed og dem selv.

Ved at involvere dem i processen formår du også at få en god forståelse for hvilke digitale teknologier, der kunne være med til at effektivisere de manuelle arbejdsprocesser, som i øjeblikket er langsommelige og tidskrævende.

CPQ opfylder netop forbrugerens behov for at skabe sit tilpasset produkt enten alene eller i samarbejde med din virksomhed. Nogen er selvkørende fra starten, mens andre har behov for en større forståelse for de værdiskabende funktioner, som CPQ tilbyder.

Tilpas værditilbud med en digital forretningsmodel

Alle virksomheder har en forretningsmodel, men mange har stadig ikke udnyttet de teknologiske muligheder og indtænkt en digital forretningsmodel, der vil give konkurrencemæssige fordele.

At inddrage kunderne og forstå branchens nuværende behov vil øge sandsynligheden markant for at skabe forøgede værditilbud, og valget af digitale teknologier til succesfuldt at levere værditilbuddet bliver væsentligt nemmere.

Ved at have en gennemtænkt digital strategi for virksomheden kan du:

  • Reducere ”time-to-market”
  • Reagere hurtigere på forandringer i dit marked
  • Bemærke nye tendenser til produkt- og forretningsudvikling
  • Udvikle produkter og implementere løsninger hurtigere

Læs vores indlæg om at have det rette digitale mindset her.

Hvad kan du se frem til?

Vores næste blogindlæg vil sætte fokus på, hvordan du får forankret din nye digitale strategi i organisationen. Temaerne dækker blandt andre over organisationsstruktur og overvejelser omhandlende virksomhedens ressourcer, der er til rådighed.

Vi opdaterer løbende med adskillige blogindlæg på siden, der sætter fokus på overvejelser om:

  • Den digitale transformation
  • Din virksomhed er moden i forhold til en digitalisering
  • Hvordan du kommer i gang med at digitalisere områder i din virksomhed
  • Implementeringen af digitale teknologier

Kontakt os her, hvor vi altid står klar til sparring vedrørende dit personlige behov.

Del gerne dette post