digital modenhed, bliv klar til digital transformation hos CONFIQ

5 niveauer: Hvor vigtigt er digital modenhed for en virksomhed?

At være digital moden er alfa omega for, at den digitale transformation lykkes. Læs her fem niveauer, der kan lede dig på sporet af, hvor tæt du er på at kunne omstille dig til digitale processer.

Det kan være et svært spørgsmål at besvare som virksomhed, men digital modenhed handler mest af alt om at have det rette mindset.

Virksomheder, der er digitaliserede og digitalt modne er mest konkurrencedygtige og besidder det største vækstpotentiale.

Virksomheder, der har udnyttet sit digitale potentiale, genererer i gennemsnit 9 % højere omsætning, er gennemsnitligt 26 % mere profitable end konkurrenter, der endnu ikke er på en digital rejse, og de har gennemsnitligt 12 % højere markedsværdi.

Hvis ambitionen er en digital transformation, og denne ambition skal indfries, er digital modenhed et kernepunkt i denne omstilling. Digital transformation og dens klare fordele i et fortsat digitaliseret samfund kan du læse meget mere om her.

digital modenhed, digital transformation, digitalisering, fra manuel til digital proces, få højere omsætning og større markedsværdi med confiqs digitale produkter

Digital modenhed er vigtig for din virksomheds succes

Digital modenhed viser, hvor langt du er i digitaliseringsprocessen, men det viser i højere grad, hvordan du indtænker digitale teknologier og disses muligheder i virksomheden. Det kaldes det digitale mindset.

Det er helt essentielt at have udviklet et digitalt mindset for at se, hvordan nye teknologier kan bruges til at skabe nye forretningsmodeller, og hvordan virksomhedens produkter og services kan forandres eller forbedres – med henblik på at blive bedst muligt i stand til at opfylde kundens behov på kort og langt sigt.

Vi kan inddele digital modenhed i fem kategorier, der muliggør at reflektere over, hvor virksomheden aktuelt står, og hvor virksomheden ønsker at bevæge sig hen:

1. Hvordan får vi understøttet vores eksisterende praksis med digitale løsninger og automatiseret simple, manuelle opgaver?

Her er hensigten kun at automatisere og effektivisere manuelle processer, men der er mange forskelligartede løsninger i virksomheden.

2. Hvordan gør vi det, vi allerede gør, bedre – hvordan får vi implementeret nye standardiserede processer og systemer?

Her er der en ensartet IT-løsning i virksomheden, og fokus er stadig på at automatisere og effektivisere processerne.

3. Hvordan sikrer vi, at det, vi tilbyder kunderne, er det rigtige – hvordan får vi forbedret vores services og produkter eller leveret dem på nye måder?

Her kobles forretningsmodellen i stigende grad til de digitale teknologier og bliver en drivkraft for forandringer, så teknologien integreres i produkter og services. Fokus bliver i stedet på kunden frem for de interne processer.

4. Hvordan kan vi tilbyde kunder sammenhængende services og produkter og udvikle nye forretningsmodeller?

Her fokuseres der på, hvordan data kan bidrage til at forbedre muligheden for at opfylde kunders grundlæggende behov, og datadeling er her central i tilbydelsen af produkter og services.

5. Hvordan kan vi tilbyde kunden personaliserede services?

Her udvides arbejdet med data, og ved hjælp af forudsigende, proaktive analyser og kunstig intelligens målrettes services til den enkelte kunde.


Ved en CONFIQ-løsning har du allerede taget stilling til kundens behov i sammenspil med brugen af digitale teknologier, hvorfor det vidner om et digitalt mindset, der mindst befinder sig på kategori 3.

Hvad skal du være opmærksom på?

Det handler om at finde det rette balancepunkt mellem teknologi og forretning.

Alle former for interessenter stiller krav til nemme og effektive løsninger; heriblandt en strømlinet adgang til data og services, hvad enten det gælder interne ressourcer eller ressourcer i skyen.

Der er ikke lige så stor tålmodighed blandt disse interessenter, som der har været, og det holder ikke i længden, hvis medarbejdere eller kunder skal tage til takke med langsommelige processer.

Som organisation er du i stadigt højere grad tvunget til at kunne dele data enkelt og digitalt, hvorfor dine IT-systemer bør snakke sammen.

Hvad kan du se frem til?

Det næste blogindlæg omhandler de centrale bekymringer og overvejelser, der gøres, når snakken om en digitalisering af forretningen begynder. Hvor komplekst bliver det for os? Har vi de nødvendige ressourcer til at gennemgå en sådan forandring? Skal vi dedikere os fuldt ud og gennemføre det hurtigst muligt, eller kan vi blot tage spæde skridt og stadig drage store fordele heraf?

Vi opdaterer løbende med adskillige blogindlæg på siden, der sætter fokus på overvejelser om:

  • Den digitale transformation
  • Din virksomhed er moden i forhold til en digitalisering
  • Hvordan du kommer i gang med at digitalisere områder i din virksomhed
  • Implementeringen af digitale teknologier

Kontakt os her, hvor vi altid står klar til sparring vedrørende dit personlige behov.

Del gerne dette post