forandringsledelse og kunders værditilbud, fra manuelle til digitale processer

Generelle overvejelser fra manuelle til digitale processer

Læs om de overvejelser, som oftest hæmmer digitaliseringsprocessen. Der er større konsekvenser ved at forblive status quo, for værdien ligger i den digitale forandring for medarbejdere og kunder.

Fordelene ved at være en digitalt moden virksomhed er mange – men det er ikke helt uden udfordringer og bekymringer. Hvordan balancerer du dem, så organisationens digitale transformation kan tilvejebringes succesfuldt?

Det kan du blive klogere på i dette samt næste blogindlæg, der vil afdække eventuelle bekymringer i processen fra manuelle til digitale processer.

Kan du se mulighederne i digitale teknologier, men du er egentlig tilfreds med, hvor din virksomhed befinder sig lige nu, og du har en smule svært ved at se, hvordan en kompleks transformation vil kunne skabe meget større fordele i et internt og eksternt perspektiv end dine nuværende manuelle processer?

Transformation overskueligøres, jo mere forståelse du får for processen, og du finder hurtigt ud af, at processen ikke er så kompleks, hvis du blot tager ét skridt ad gangen.

”Det er en uoverskuelig forandringsproces”

De fleste tænker dette. Den digitale tidsalder er over os, og det indebærer, at mange virksomheder skal forandre sig og tilpasse sig nye forbrugsmønstre for at forblive konkurrencedygtige.

Men det handler i højere grad om, hvordan du forholder dig til den uomtvistelige, store forandring, der afgør, hvor uoverskuelig, den bliver.

Grundlæggende handler digital transformation langt mere om indsigt, forståelse og strategi, end det handler om teknologi. Om at have det rette digitale mindset, der gør dig i stand til at gennemgå en digital transformation, kan du læse om her.

Teknologien er, som den er, men uden at overveje, hvad forandringen kan indebære, bliver det med det samme en uforudsigelig proces.

Disse overvejelser kan inkludere:

  • Medarbejderes adfærd
  • Kunders adfærd
  • Din virksomheds værditilbud
gå fra manuelle til digitale processer, forbedr dine arbejdsprocesser med automatisering

Kommunikation er et nøgleord til digitale processer

Når det besluttes, at der skal implementeres nye digitale teknologier i virksomheden, er det med tanke på at ændre i én eller flere medarbejdergruppers arbejdsprocesser.

Derfor er det væsentligt at kunne kommunikere ud, hvordan behovet for en digitalisering af virksomheden skal komme dem til gavn i udførelsen af deres arbejdsopgaver – fordelene ved en digital transformation kan læses her.

Nogle ser mulighederne, nogle ser begrænsningerne, og andre forstår sig ikke på teknologien.

Vigtigt er det at være bevidst om, at modstand kan opstå, hvorfor der skal tages hånd om dette, og i langt de fleste tilfælde handler det om, at medarbejderen ikke forstår behovet. Overvej derfor, hvordan den digitale teknologi konkret vil kunne effektivisere en eksisterende arbejdsopgave hos medarbejderen.

Derudover er det essentielt, at medarbejderne bliver garanteret uddannelse i den nye teknologi, så de føler en form for tryghed i skiftet fra manuelle arbejdsgange til digitaliserede arbejdsgange.

Vi afholder jævnligt webinarer i CONFIQ, som du kan se mere om her.

Hvad kan du se frem til?

Vores næste blogindlæg vil igen centrere sig om overvejelser fra manuelle til digitale processer, der skal sætte dig i bedre stand til at forstå dine kunders behov. Den vil give dig råd til din igangværende transformation, eller hvis du har en digital transformation af din virksomhed for øje, men endnu ikke er påbegyndt den – så du får skabt kundetilpassede løsninger.

Vi opdaterer løbende med adskillige blogindlæg på siden, der sætter fokus på overvejelser om:

  • Den digitale transformation
  • Din virksomhed er moden i forhold til en digitalisering
  • Hvordan du kommer i gang med at digitalisere områder i din virksomhed
  • Implementeringen af digitale teknologier

Kontakt os her, hvor vi altid står klar til sparring vedrørende dit personlige behov.

Del gerne dette post