hvad er digital transformation, fordele ved digital transformation, effektivisér arbejdsprocesser

Digital transformation – her er 4 fordele

Hvad indebærer en digital transformation egentlig? Med implementeringen af digitale teknologier øges effektiviteten og nøjagtigheden, og relationen til kunderne strømlines.

Du har formentlig stiftet bekendtskab med begrebet ”digital transformation” før. Men kender du betydningen og vigtigheden af en sådan transformation?

Det dækker over en virksomheds implementering af digitale teknologier, som er teknologier, der gør os i stand til at levere produkter og services på en ny måde, fx AI, VR, streaming osv.

Som følge af at digitale teknologier i stigende grad har vundet indpas i virksomheder, er der sket en disruption i de eksisterende markeder, og teknologierne har skabt nye muligheder for nye markeder.

Med andre ord skaber digitale teknologier helt nye forretningsmodeller, som ændrer rammerne og måden at drive forretning på – alt sammen for at kunne følge med eller overhale de øvrige konkurrenter på markedet samt indfri kunders forventninger.

Ved at inkorporere digitale teknologier i virksomheden giver det muligheden for at:

  • Forøge effektiviteten
  • Forbedre nøjagtigheden og minimere fejlraten
  • Strømline relationen fra virksomhed til kunde
  • Optimere bagvedliggende processer

Læs også: Sådan kan du finde de digitale teknologier, der skaber værdi

CONFIQs digitale løsninger til en digital transformation

Vores digitale løsninger hos CONFIQ, Salg, Automatisering og CPQ bidrager alle til at skubbe den digitale transformation i den rigtige retning.

Der er ikke én måde, hvorpå digitalisering kan defineres, for virksomheder har ikke de samme behov. For nogle virksomheder er målet at gøre én manuel proces digital, mens det for andre virksomheder ses som en omfattende ændring i organisationen.

Fælles er det, at målet for digital transformation er at følge en bæredygtig strategi – en strategi, som gør det muligt at skalere virksomheden, når det anses nødvendigt.

Download: Tjekliste til digital transformation

Derfor er en digital transformation nødvendigt for virksomheder

Det er individuelt fra virksomhed til virksomhed, hvor stor en rolle digitale teknologier spiller, og hvor det giver mest mening at implementere én eller flere teknologier. Der er dog væsentlige åbenlyse fordele for alle virksomheder ved at dedikere sig til en digital transformation.

digital transformation indebærer digitale teknologier, god kommunikation, data, cloudbaseret løsninger, automatisering af interne og eksterne processer

Forbedr kommunikationen

Stærke relationer, god kommunikation og vidensdeling mellem teams i en organisation er essentielt. Fejl kan blive ressourcekrævende, og når data deles manuelt, er der en stor risiko for disse fejl. Udover at fejl kan være en økonomisk streg i regningen, kan det også påvirke moralen i organisationen negativt.

Ved at automatisere og digitalisere processer i produktionen forøger det produktiviteten, og der er mere tid til at innovere og skabe yderligere værdi for forretningen.

Styrk fremtidig digital vækst

Digitale processer gør det nemmere for organisationer at tilpasse sig forandringer, mens de gør det muligt at forholde sig mere til væsentlige områder som den daglige drift, udvikling og implementering.

Vidste du for eksempel, at virksomheder, som havde taget digitale teknologier i brug, var betragteligt hurtigere til at tilpasse sig Covid-19-situationen?

Under pandemien så adskilligt flere virksomheder behovet for digitale teknologier og vil fortsat accelerere deres benyttelse af digitale teknologier.

Forbedr kundeoplevelsen

Teknologier ændrer både B2B-markedet og B2C-markedet og måden, hvorpå kunder og virksomheder undersøger og køber produkter på – der tillades mere fordybende købsoplevelser, og kunderne kan tages med på en tilpasset rejse, hvor de kan ændre, personliggøre og visualisere deres valg.

Dette sikrer, at du ikke senere i processen presses tilbage til status quo og skal tilpasse produktet yderligere, da kunden får mulighed for at styre sine valg på egen hånd.

Automatisering resulterer i korrekt prissætning og videregivelse af information ved at forbinde data imellem virksomhedens systemer. Ordredetaljer kan sendes direkte til produktionen, hvilket fremskynder gennemløbstiden og forbedrer nøjagtigheden af produktet.

Kunders forventninger er højere end nogensinde, og de har mange muligheder. Skab derfor værditilbud og øg salget. Digital transformation giver organisationer muligheden for at imødekomme disse krav.

Forbedr effektivitet og produktivitet

God og struktureret data er vitalt for digital transformation. Data kan skabe indsigter, som er værdifulde i beslutningstagen i organisationer, og som kan bidrage til forretningens vækst.

Det handler om at bruge den rigtige data i den rigtige sammenhæng i processen, som vil resultere i større nøjagtighed samt et operationelt og en økonomisk effektivisering.

Hvad kan du se frem til i vores indlæg om digital transformation?

Vores næste blogindlæg vil centrere sig om spørgsmålet: ”Hvor digital moden er min virksomhed?” og vil levere nogle tanker og råd til din igangværende transformation, eller hvis du har en digital transformation af din virksomhed for øje, men endnu ikke er påbegyndt den.

Vi opdaterer løbende med adskillige blogindlæg på siden, der sætter fokus på overvejelser om:

  • Den digitale transformation
  • Din virksomhed er moden i forhold til en digitalisering
  • Hvordan du kommer i gang med at digitalisere områder i din virksomhed
  • Implementeringen af digitale teknologier

Kontakt os her, hvor vi altid står klar til sparring vedrørende dit personlige behov.

Del gerne dette post