undgå modstand mod digital forandring med forandringsledelse, når digitale teknologier implementeres

Sådan undgår du modstand mod digital forandring

Når eksisterende arbejdsprocesser ændres, kan det påvirke medarbejdere negativt, selvom der ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt er store fordele ved at digitalisere dele af virksomheden. Få gode råd til at håndtere modstand mod forandring.

Der er mange organisatoriske fordele ved at integrere digitale teknologier i virksomheden, og typisk kommer idéerne fra ledelsen efter grundigt forarbejde.

Men hvad er reaktionen fra den almene medarbejder, hvis arbejdsfunktion er påvirket af disse gode idéer? Der er naturligvis en interesse i at fastholde medarbejdertilfredsheden samtidig med, at vækstpotentialer skal udforskes.

Det kan være en svær balancegang.

I vores e-guide tager vi hånd om denne problematik og italesætter forandringskommunikation.

Foregrib modstand mod digitale teknologier

Modstand er en typisk barriere, og uanset hvor meget du prøver at forebygge den, vil der altid være en sandsynlighed for, at én eller flere medarbejdere modsætter sig. Derfor er det første foregribende råd at acceptere situationen.

Der er dog nogle gode råd til at minimere denne sandsynlighed – og du kan endda drage fordel af nogle medarbejderes skepsis mod digitale teknologier.

For at undgå modstand mod forandring, skal man følge nogle af følgende strategier:

  1. Kommunikation: Kommunikér åbent og regelmæssigt om ændringerne og deres formål, så folk føler sig inkluderet og forstår deres rolle i processen: Menneskelig og digital arbejdskraft bør arbejde hånd-i-hånd for at få alle systemer i virksomheden til at fungere bedst muligt.
  2. Inddragelse: Lad de berørte parter deltage i beslutningsprocessen og give deres input. Dette vil øge deres følelse af ejerskab og ansvar over for de nye digitale arbejdsprocesser.
  3. Træning og uddannelse: Tilbyd træning og uddannelse til dem, der bliver påvirket af ændringen, for at hjælpe dem med at tilpasse sig og føle sig kompetente. En frygt for det ukendte, at skulle tilegne sig helt nye kompetencer, kan være en stor mundfuld for nogle medarbejdere, hvorfor det skal kommunikeres ud, at nye teknologier betyder nye kompetencer.
  4. Fleksibilitet: Vær åben for at tilpasse ændringerne, hvis det er nødvendigt, for at imødekomme bekymringer eller udfordringer, der opstår undervejs.
  5. Belønning: Overvej at belønne dem, der positivt støtter ændringerne, for at opmuntre dem og fremme en kultur af forandring. Disse medarbejdere kan samtidig blive ambassadører for forandringen og påvirke andre medarbejdere i en positiv retning.

Modstand mod forandring berører vi også i dette blogindlæg.

forandringsledelse og kommunikation er vigtigt for at undgå modstand mod digital forandring

Omfavn virksomhedens digitalisering

Digitalisering er fremtiden. Det er på den måde, vi kan være på forkant med kundebehov og -forventninger.

Bare fordi nogle få modsætter sig skal det ikke være hæmmende for introduceringen af digitale løsninger i virksomheden. De er nødvendige for at optimere de eksisterende processer, og medarbejdernes arbejdsopgaver vil effektiviseres. Læs her, hvorfor og hvordan, der skal gøres plads til digital transformation.

Der foregår blandt medarbejdere en misforståelse af, at digitalisere arbejdsgange er ensbetydende med færre nødvendige arbejdsressourcer. Tværtimod kan digitale teknologier gøre ensformige arbejdsopgaver nemmere ved at sørge for, at medarbejderne kan arbejde mere effektivt og dedikere tid til mere værdifulde opgaver.

De, der synes at være mest skeptiske over for forandringen, er typisk også dem, som kan give den bedste feedback. Der kan være noget, den kritiske medarbejder ser, som lederen ikke har taget højde for.

Hvad kan du se frem til?

Det næste blogindlæg omhandler de centrale bekymringer og overvejelser, der gøres, når snakken om en digitalisering af forretningen begynder. Hvor komplekst bliver det for os? Har vi de nødvendige ressourcer til at gennemgå en sådan forandring? Skal vi dedikere os fuldt ud og gennemføre det hurtigst muligt, eller kan vi blot tage spæde skridt og stadig drage store fordele heraf?

Temaerne omhandler blandt andet organisationsstruktur og migrering af nye digitale løsninger i sameksistens med eksisterende teknologier.

Vi opdaterer løbende med adskillige blogindlæg på siden, der sætter fokus på overvejelser om:

  • Den digitale transformation
  • Din virksomhed er moden i forhold til en digitalisering
  • Hvordan du kommer i gang med at digitalisere områder i din virksomhed
  • Implementeringen af digitale teknologier

Kontakt os gerne, hvis du ønsker personlig sparring til din digitaliseringsproces eller et indblik i de løsninger, som vi tilbyder hos CONFIQ.

Del gerne dette post